خانه ورزش و سرگرمی آیا مارمولک‌ سمی و خطرناک است یا نه؟

آیا مارمولک‌ سمی و خطرناک است یا نه؟

2673
آیا مارمولک‌ سمی و خطرناک است یا نه؟
شاید شما هم بارها این داستان را شنیده باشید که مارمولکی باعث مرگ خانواده ای شد!‌ البته این سخن درست است اگر دقت داشته باشیم که مارمولک نیز مانند بسیاری از موجودات، دارای وسیله ی دفاعی است؛‌ لیکن باید دقت داشت مارمولک ها انواع مختلفی دارند.
مطالعات محققان جانور شناسی نشان داده که مارمولک های خانگی سمی نیستند و در تمام دنیا تنها دو گونه سوسمار سمی وجود دارد که هر دو آنها در قاره‌ی آمریکا و کشور مکزیک زیست می کنند.

آیا مارمولک‌ سمی و خطرناک است یا نه؟ آیا مارمولک‌ سمی و خطرناک است یا نه؟

در ضمن هیچگونه مارمولک یا سوسمار سمی درمنطقه ی اقلیمی و جانوری ایران وجود ندارد اما مردم کشور ما همچنان بر این باورند که مارمولک های خانگی و برخی دیگر از مارمولک های کوهستانی یا صحرایی سمی هستند.

لازم به ذکر است که مارملوک های خانگی نه تنها مضرت بخش نیستند بلکه برای خانه و سبک زندگی شهری سودمند نیز هستند این خزنده ی بی‌ آزار با از بین بردن حشرات موزی از جمله مگس، پشه و سوسک به نظافت و بهداشت محیط های شهری کمک شایانی می کند.