انواع سینوزیت را بشناسیم

92
انواع سینوزیت را بشناسیم

انواع سینوزیت را بشناسیم

سینوزیت دارای انواع مختلفی است که براساس دوره ی بیماری به سه دسته ی حاد (کم‌تر از ۴ هفته)، زیرحاد (۴ تا ۸ هفته) و مزمن (بیش‌تر از ۸۸ هفته) تقسیم می‌شود.

انواع سینوزیت را بشناسیم انواع سینوزیت را بشناسیم

انواع مختلف سینوزیت:

  • سینوس فکی (maxillary sinuses)

خواستگاه این نوع از سینوزیت در زیر چشم و در استخوان گونه واقع است. سینوزیت فکی باعث ایجاد درد و احساس فشار در گونه‌ها می‌شود (دندان‌درد و سردرد).

  • سینوس پیشانی (frontal sinuses)

خواستگاه این نوع از سینوزیت در بالای چشم و در استخوان پیشانی قرار دارد. سینوس‌های پیشانی تا سن ۵-۱۰ سالگی وجود ندارند. این سینوس‌ها از سن ۷ سالگی به بعد پدید می‌آیند. سینوزیت پیشانی باعث ایجاد درد و احساس فشار در بالای چشم‌ها می‌شود (سردرد).

  • سینوس پرویزنی (ethmoid sinuses)

خواستگاه این نوع از سینوزیت بین چشم و بینی و در استخوان پرویزنی واقع است. سینوس‌های فکی و پرویزنی از بدو تولد وجود داشته و تا ۱۸ سالگی به رشد خود ادامه می‌دهند. سینوزیت پرویزنی باعث ایجاد درد و احساس فشار بین بینی و چشم‌ها می‌شود (سردرد).

  • سینوس شب‌پره‌ای (sphenoid sinuses)

خواستگاه این نوع از سینوزیت در پشت سینوس پرویزنی و چشم و در مرکز استخوان جمجمه، زیر غده ی هیپوفیز قرار دارد. سینوس های شب پره‌ای در سنین بلوغ ظاهر می‌گردند. سینوزیت شب پره‌ای باعث ایجاد درد و احساس فشار پشت چشم‌ها می‌شود.