اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید

163
اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید
شاید بارها این جمله ی هشداری را شنیده باشید که سیگار یکی از عوامل موثر در سرطان ریه و مجراری تنفسی است. اما تاکنون کمتر در مورد دیگر سرطان های مرتبط با سیگار جمله ای بگوش رسیده است. متاسفانه سرطان های ریه، حنجره، مری، کلیه ـ پانکراس و معده با سیگار ارتباط مستقیم دارند که البته در این بین، ۲ سرطان اول عمدتا در سیگاری ها دیده می شود و در افراد غیر سیگاری خیلی کمتر مشاهده شده است.

اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید

مصرف سیگار باعث ایجاد تغییرات در ژن ها می شود و هرچه تعداد نخ های  سیگار دود شده زیادتر می شود، تغییرات ژنی بیشتر می شود و قدرت دفاعی ضد سرطان بدن کمتر می تواند از پس مهار آن برآید. بدین ترتیب تعداد نخ سیگاری که در روز دود می شود و تعداد سال هایی که این کار ادامه دارد، ریسک ایجاد سرطان را بطور چشمگیری بیشتر می کند.

زمانی که یک فرد سیگاری اقدام به ترک سیگار می کند، این تغییرات ژنی به تدریج پاک می شوند اما خبر نا امید کننده این جاست که چندین سال طول می کشد تا اثرات سیگار های مصرف شده از بدن پاک شوند تا جایی که اکثر افراد سیگاری قبل از این تغییرات مبتلا به سرطان یا بیماری های مزمنی می شوند که موجب مرگ می گردد.

اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید

متاسفانه سیگار کشیدن اطرافیان نیز باعث ایجاد سرطان در افراد غیر سیگاری می شود و این نوع سرطان، خیلی تاسف بارتر از نوع قبلی است، زیرا فرد غیر سیگاری، قربانی سیگار کشیدن دیگران که عموما پدر، مادر یا همسر و… می باشد، شده است.

اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید اگر بدنبال ابتلا به سرطان هستید لطفا سیگار بکشید

مرکز تحقیقات بین المللى سرطان در گزارش منتشره خود اعلام کرد:

سرطان هایى که از مصرف سیگار به وجود مى آیند، بسیار فراتر از سرطان هایى هستند که تاکنون علم پزشکى شناخته است. استعمال دخانیات (سیگار) سرطان هاى معده، کلیه، کبد، رحم، مغز استخوان و خون را در پى دارد.

این گزارش که توسّط ۲۹ محقّق از ۱۲ کشور جهان در خصوص رابطه سیگار با سرطان تهیّه شده، نیز هشدار مى دهد افرادى که در معرض دود سیگار بوده اند، و یا استفاده منفعلانه از سیگار داشته اند، به سرطان ریه مبتلا شده اند.