ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها

211
ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها

ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها

ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها

داشتن دید متفاوت به دنیای اطراف با کمی خلاقیت می‌تواند باعث خلق آثار زیبا و خلاقانه شود، شاید ماهم اگر به دنیای اطرافمان بیشتر توجه کنیم، بتوانیم شگفتی‌های اطراف خود را پیدا کنیم و با کمی تغییر و یک ایده جالب آثار بی‌نظیری را بوجود آوریم.

یک هنرمند آمریکایی توانسته با یک ایده ساده و تبلت خود نقاشی‌های بی نظیری را با استفاده از اشکال مختلف و زیبای ابرها بوجود آورد، که نتیجه این کار خلاقانه نقاشی‌های جالبی شده است، این نقاشی‌ها با وجود ساده بودن حسی باورنکردنی به انسان می‌دهد، شاید علت این حس قدرت بالای طبیعت اطرافمان باشد.

راب درباره این ایده خلاقانه می گوید: مدتی بود که از کشیدن نقاشی در خانه خسته شد و هنگامی که از پنجره به بیرون نگاه می‌کردم ایده نقاشی با کمک ساختمان‌ها و ابرها به ذهنم رسید، تبلتم را برداشتم و شروع به نقاشی بر روی عکس‌ها کردم.

ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها

 

ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها

 

ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها
ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها ایده کشیدن نقاشی با استفاده از ابرها