خانه سلامتی و پزشکی پزشکی با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید

با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید

180
با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید
برای بهبود عملکرد بینایی تان پیشنهاد می کنیم از برخی تمرینات موثر در این زمینه کمک بگیرید و موجب تقویت قوه بینایی تان شوید برخی حرکات به شما در این زمینه کمک خواهند کرد تا خستگی را از چشمانتان دور کنید و به بهبود عملکرد چشمتان کمک کنید…
چشم ها نیز مانند سایر اعضای بدن نیاز به ورزش دارند. کمتر کسی است که ورزش چشم را انجام دهد.
اما انجام این ورزش ها که کمتر از ده دقیقه در روز وقت شما را می گیرد، می تواند فوق العاده در تقویت بینایی موثر باشد
۱ – پلک زدن

با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید

به مدت دو دقیقه پشت سر هم پلک بزنید.
این کار موجب تنظیم جریان خون در چشم ها می شود
۲ -خیره شدن
به جلو خیره شوید. سپس بدون اینکه چشم هایتان حرکتی داشته باشد سرتان را از راست به چپ و سپس از بالا به پایین حرکت دهید
این کار موجب افزایش جریان خون در چشم ها می شود
۳ – سر ثابت
در حالی که سرتان را کاملا ثابت نگاه داشته اید کاملا به سمت راست خیره شوید
سپس آرام به سمت چپ خیره شوید
این حرکت را بار دیگر در جهت مخالف انجام دهید. یعنی از چپ به راست
۴ – ریلکس کنید

با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید

چشم ها را ببندید و کاملا به چشم هایتان استراحت دهید
تاریکی موجب تقویت سلول های گیرنده نوری چشم و بهبود دید می شود
۵ – گردش چشم

با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید

چشم تان را کاملا بچرخانید
از چپ به راست، از راست به چپ، حرکت دایره ای و سپس ماندد عدد ۸ انگلیسی آنها را حرکت دهید
۶ – سفت بستن چشم
چشم ها را به مدت ۳ الی ۵ ثانیه محکم ببندید و سپس باز کنید
این کار موجب افزایش جریان خون و ریلکس شدن عضلات چشم می شود
۷ – فشار شقیقه

با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید

به آرامی به مدت دو ثانیه شقیقه ها یتان را فشار دهید.
این کار را ۴ الی ۵ بار تکرار کنید.
این کار موجب بهبود جریان مایع داخل چشم می شود.
۸ – رسم اشکال هندسی
چشم هایتان را باز نگاه دارید و با نگاه تان اشکال هندسی ساده مانند مربع رسم کنید.
سپس اشکال هندسی پیچیده را تمرین کنید.
۹ – حرکت کره ی چشم
با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید
چشم ها را بسته و در همین حالت کره ی چشمتان را به بالا و پایین حرکت دهید. ۵ تا ۱۰ بار این حرکت را تکرار کنید.
۱۰ – حرکت دور و نزدیک
با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید با این تمرینات چشم خود را تقویت کنید
نزدیک یک پنجره بایستید. سپس به یک نقطه از یک جسم نزدیک مثل یک نقطه از یک لیوان کاملا خیره شوید.
سپس به یک جسم دور مانند یک ساختمان خیره شوید.
این کار را ۱۰ بار تکرار کنید.