برق گرفتگی و اقدامات اولیه ی امدادی

199

۱ ـ ابتدا مصدوم را از جریان برق جدا کنید و یا جریان برق را از کنتور اصلی قطع نمایید دقت داشته باشید هرگز تا از قطع برق مطمئن نشده اید به مصدوم دست نزنید.

۲ ـ تعداد تنفس و نبض مصدوم را شمارش کنید و اگر در تنفس اختلال یا حتی با عدم تنفس برخورد کردید به او تنفس مصنوعی داده و بلافاصله با ۱۱۵ تماس بگیرید.

۳ ـ امکان دارد مصدوم با علائمی چون رنگ پریدگی، سرگیجه، رخوت، کاهش تعداد تنفس و ضربان قلب، دچار شوک شود. بنابراین فوری او را به پشت بخوابانید و پاهای او را ۲۰ سانتی متر (یک وجب) بالاتر از سطح بدنش قرار دهید و او را با یک پتو بپوشانید تا اتلاف گرمای بدن به حداقل رسد.

۴ ـ گاهی برق گرفتگی با سوختگی همراه است. اگر سوختگی سطحی بود، موضع را با آب خنک شستشو داده و پانسمان کنید، اما اگر سوختگی عمیق بود، مصدوم را بلافاصله به مراکز درمانی برسانید.

برق گرفتگی و اقدامات اولیه ی امدادی برق گرفتگی و اقدامات اولیه ی امدادینکته ی حائز اهمیت در مورد اقدامات پیشگیرانه:

  • خطر برق گرفتگی در بدن مرطوب یک میلیون بار بیشتر از بدن خشک است. اگر با برق سرو کار دارید، دمپایی یا کفش هایی با عایق خشک بپوشید و سعی کنید هیچ قسمتی از بدن تان به طور مستقیم با زمین در تماس نباشد.
  • هرگز با دست مرطوب و خیس به کلید، پریز و وسایل برقی دست نزنید.
  • هنگام نظافت، مراقب باشید تا آب به تجهیزات برقــی و کنتـــــور پاشیــده نشود.