تاثیر ساعت بیولوژیک بدن در بیماری

68
تاثیر ساعت بیولوژیک بدن در بیماری
آیا تغییر در ساعت بیولوژیکی بدن می‌تواند باعث بیماری افراد شود؟ عفونت های ویروسی چه ارتباطی با ساعت بیولوژیکی بدن دارند؟ ساعت بیولوژیکی بدن چه تاثیری در تقویت سیستم ایمنی دارد؟
در مطالعه جدیدی که بر روی موش ها صورت گرفته است، مشخص شد زمان ابتلا به عفونت در طول روز می تواند بر نحوه بیماری تاثیر گذارد.
این تحقیق که توسط محققان دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شد، نشان داد موش هایی که به هنگام صبح با یک ویروس مبتلا به عفونت شدند، در مقایسه با موش هایی که در اواخر روز با همان ویروس مبتلا به عفونت شده بودند، بیشتر مورد حملات ویروس قرارگرفتند.
این تفاوت می تواند ناشی از ساعت بیولوژیکی موش ها باشد. ریتم شبانه روزی یا ساعت بیولوژیکی علاوه بر تاثیر بر زمان خواب وو بیداری، به تنظیم برخی از ابعاد سیستم ایمنی هم کمک می کند.
به گفته ی محققان، از آنجائیکه این مطالعه بر روی موش ها انجام شده است، هنوز نتایج آن بر روی انسان مشخص نیست.
تاثیر ساعت بیولوژیک بدن در بیماری تاثیر ساعت بیولوژیک بدن در بیماری

سیستم ایمنی بدن در طول مدت استراحت در معرض ترمیم قرار می گیرد و در ابتدای شروع فعالیت، مستعد قرارگیری در معرض حمله پاتوژنی است.
محققان در این آزمایش دریافتند تکثیر ویروسی در موش های که در ابتدای شروع روز و با طلوع خورشید به ویروس آلوده شدند بودند ۱۰ برابر بیشتر از موش های بود که ساعت ۱۰ صبح آلوده شده بودند.

براساس این مطالعه می توان توضیح داد که چرا برخی افراد نظیر کارگران شیفتی بیشتر مستعد ابتلا به عفونت ها هستند و همچنین طول درمان این افراد به چه دلیل طولانی‌تر است.