ترفند جالب چک سفید امضاء در میان تابلوهای نقاشی

97
ترفند جالب چک سفید امضاء در میان تابلوهای نقاشی

یکی از دغدغه های اصلی تمامی هنرمندان، مطرح بودن و بررسی آثار هنری آنها توسط بازدیدکنندگان و صاحب نظران است. امروزه استفاده از ترفندهای جالبی برای حصول به این هدف وجود دارد که یکی از انها، کار جالب و زیرکانه ی یک هنرمند نقاش انگلیسی برای جذب بازدید کننده از نمایشگاه و گالری هنری آثارش است.

این هنرمند نقاش با مخفی کردن یک چک سفید امضا در میان تابلو های نقاشی که در گالری خود برپا کرده بود تبلیغات خود را جهت جذب هر چه بیشتر بازدید کننده آغاز نمود.

ترفند جالب چک سفید امضاء در میان تابلوهای نقاشی ترفند جالب چک سفید امضاء در میان تابلوهای نقاشی

وی از بازدید کننده‌ها خواسته که چک مخفی شده را پیدا کنند. از همین رو آن ها باید با کنجکاوی و دقت زیاد به دنبال این چک بگردند و هر کس که بدان دست یابد، مبلغی را تا سقف ۱۲ هزار دلار به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.

گالری هنری ۲ ترفند جالب چک سفید امضاء در میان تابلوهای نقاشی

این هنرمند هدف اصلیش را جذب مشتریان متفاوت از نقاط مختلف انگلستان بیان نموده و می گوید: این کار باعث می شود آن ها حتی برای دریافت جایزه هم که شده به هنر نزدیکتر شوند و شاید همین نزدیکی باعث علاقه مندی افراد بیشتری به هنرش شود.