خرس ۲۳ ساله عضوی از یک خانواده روسی

85
خرس 23 ساله عضوی از یک خانواده روسی

داستان از آنجا شروع شد که ۲۳ سال پیش وقتی خانم و آقای پاتنلیکو در جنگل مشغول پیاده روی بودند یک توله خرس ۳ ماهه که مادرش توسط شکارچی ها کشته شده بود را پیدا می کنند و تصمیم می گیرند این حیوان بیچاره رو به خونه ببرند و ازش مراقبت کنند.

خانم و آقای پاننلیکو اسم این خرس و “استپان” گذاشتند.

خرس ۲۳ ساله عضوی از یک خانواده روسی خرس ۲۳ ساله عضوی از یک خانواده روسی

بعد از ۲۳ سال استپان به یک خرس دوست داشتنی تبدیل شده که در کارهای خانه به خانواده پاتنلیکو کمک میکنه و به دیدن تلویزیون همراه با خانواده علاقه زیادی دارد.

خرس ۲۳ ساله عضوی از یک خانواده روسی خرس ۲۳ ساله عضوی از یک خانواده روسی

استپان یک خرس خوش مشرب است و به گفته این خانواده روسی بسیار به انسان ها علاقه دارد. خانم پاتنلیکو می گوید برخلاف تصور مردم استپان به کسی حمله نمی کند و حتی در طول این مدت یکبار هم ما را گاز نگرفته است.

استپان به همراه خانواده پاتنلیکو گیاهان را آبیاری می کند و اینکار را خیلی دوست دارد.

خرس ۲۳ ساله عضوی از یک خانواده روسی خرس ۲۳ ساله عضوی از یک خانواده روسی

استپان روزی ۲۵ کیلوگرم ماهی،سبزیجات و تخم مرغ می خورد و بعد از غذاخوردن برای هضم غذا با آقای پاتنلیکو مشغول بازی فوتبال می شوند.