خواب آرامتان را با نارنگی تضمین کنید

51
خواب آرامتان را با نارنگی تضمین کنید
امروزه یکی از معضلات بزرگ دنیای صنعتی و زندگی های مدرن از بین رفتن آرامش و خواب مفید است. متاسفانه برخی از مواد آرامبخش و قرص های شیمیایی درمانی سطحی را فراهم می کند اما استفاده از این داروهای پرعوارضسلامت بدن و جامعه را تهدید می کند.
خواب آرامتان را با نارنگی تضمین کنید خواب آرامتان را با نارنگی تضمین کنید
طبیعت، یکی از بهترین روش های درمانی را در اختیار کسانی که از این عارضه ی مزمن رنج می برند قرار داده است؛ خوردن یک یا چند دانه نارنگی قبل از خواب موجب آرامش و آسایش اعصاب و جوارح دیگر گردیده که و کمک شایانی به خواب مفید خواهد کرد.