رنگ ها را بیشتر بشناسیم

36
رنگ ها را بیشتر بشناسیم

رنگ ها را بیشتر بشناسیم

یکی از ماهیت های اصلی عالم ماده رنگ است که این ماهیت جذاب، شور، حیات و سرزندگی خاصی را به این عالم پر فراز و نشیب بخشیده است. رنگ ها دارای ماهیت، خواص و زبان متفاوتی هستند. کمتر کسی را خواهید یافت که دلبسته ی رنگی یا علاقمند به این ماهیت های ناگزیر باشد.

رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگ ها را بیشتر بشناسیم

رنگها در فرهنگ های مختلف اغلب معانی متفاوتی دارند و حتی در جوامع غربی معانی رنگهای مختلف پس ازسالها تغییر کرده است. ولی امروزه در آمریکا، محققان دریافته اند که موارد زیر بطور عام درست می باشند.

مشکی رنگ سلطه و قدرت است. این رنگ برای مد پرطرفدار است چون شخص را لاغرتر نشان می دهد.همچنین این رنگ بسیار شیک و بادوام است. رنگ مشکی همچنین نشان دهنده ی اطاعت و فرمانبرداری است ،کشیش ها و روحانیون مذهبی رنگ مشکی می پوشند تا اطاعت خود را از خداوند نشان دهند.

رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگ ها را بیشتر بشناسیمبعضی از کارشناسان مد می گویند لباس مشکی پوشیدن برای زن به معنی فرمانبرداری از مرد است. لباس مشکی می تواند مقهور کننده باشد، یعنی کسی که لباس مشکی می پوشد منزوی یا شریر به نظر می رسد. شخصیتهای منفی، مانند دراکولاهم، اغلب لباس مشکی می پوشند.

سفید، مظهر معصومیت و پاکی است. رنگ سفید نور را منعکس می کند و رنگ تابستانی محسوب می شود. رنگ سفید برای دکوراسیون و مد پرطرفدار است چون یک رنگ روشن و ملایم است،

رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگ ها را بیشتر بشناسیماین رنگ با همه ی رنگ ها تناسب دارد. نا گفته نماند با این وجود ، روی رنگ سفید آلودگی سریع مشخص می شود و به همین دلیل پاکیزه نگاهداشتن آن دشوارتر از سایر رنگه است. پزشکان و پرستاران لباس سفید می پوشند که نشان دهنده استریل بودن( ضدعفونی شدگی) است.

آبی، رنگ آسمان و اقیانوس هاست و یکی از پرطرفدارترین رنگ به شمار می رود. این رنگ مانند رنگ قرمز سبب عکس العمل متضاد می شود. آبی، رنگ صلح و آرامش است و سبب می شود بدن مواد شیمیایی آرامش بخش تولید کند،پس اغلب در اتاق خواب از این رنگ استفاده می شود.

رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگ ها را بیشتر بشناسیمرنگ آبی می تواند سرد و یأس آور هم باشد. مشاوران مد توصیه می کنند در مصاحبه های شغلی رنگ آبی بپوشید چون رنگ آبی نشان دهنده ی وفاداری است.افراد در اتاقهای آبی فعال ترند. البته آبی رنگ انرژی بخش نیز هست به عنوان مثال، وزنه برداران در سالن های ورزشی آبی رنگ قادرند وزنه های سنگین تری را بلند کنند.

قرمز، پرشورترین و تندترین رنگ است که سبب سریع تر شدن ضربان قلب و تنفس می شود. به قرمز رنگ عشق نیز  اطلاق می شود. رنگ قرمز جلب توجه می کند و کسی که قرمز می پوشد ملیح تر به چشم می آید. چون قرمز رنگ تندی است، در مذاکرات و مصاحبه های استخدامی بهرت است از این رنگ استفاده نشود و پوشیدن این رنگ موجب تشدید درگیری می شود. و ماشین های قرمز بیشتر در معرض دید دزدها می باشند.

رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگ ها را بیشتر بشناسیممعمولاً رنگ قرمز در دکوراسیون برای تاکید مورد استفاده قرار می گیرد. دکوراتورها بر این ایده اند که مبلمان قرمز محشر است چون جلب توجه می کند.

در حال حاضر پر طرفدارترین رنگ برای دکوراسیون سبز است که مظهر طبیعت است. برای چشم، سبز ملایم ترین رنگ است و می تواند قدرت دید را افزایش دهد. رنگ سبز نشاط آور و آرامش بخش است. مردم انتظاردارند افرادی که در تلویزون ظاهر می شوند در ” اتاقهای سبز رنگ” باشند تا آرامش یابند.

رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگ ها را بیشتر بشناسیمبیمارستانها اغلب از رنگ سبز استفاده می کنند چون این رنگ به بیماران آرامش می دهد.. سبز تیره مربوط به مردان و محافظه کارانه است و نشان دهنده ی ثروت است.

رنگ زرد دارای شادی و نشاط و انرژی افزون تری نسبت به سایر رنگ هاست به عنوان مثال خورشید خود مظهر تمام انرژی است و به رنگ زرد است. البته باید دقت شود با وجود اینکه این رنگ پر نشاط به حساب می آید، اما مردم در اتاقهای زردرنگ بیشتر عصبانی می شوند و کودکان بیشتر گریه و بی قراری خواهند کرد.

رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگ ها را بیشتر بشناسیم رنگی که کمتر از سایر رنگها، جذب چشم می شود زرد است که اگر زیاد مورد استفاده قرار گیرد می تواند مقهور کننده باشد، رنگ زرد تمرکز را افزایش می دهد، بنابراین برای دفترچه های حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تاثیر مستقیمی بر متابولیسم ( سوخت و ساز) بدن دارد.