ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

860
ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها
یکی از بهترین راه های پرورش خلاقیت و ایجاد حس خلاقانه در کودکان استفاده از لوازم دور ریختنی است. این کار هم به کودکان خواهد آموحت تا از اشیایی که دور ریختنی هستند استفاده ی مفید کنند و هم برای تهیه وسایل نیاز به هزینه های مازاد نیست.
وسایل مورد نیاز:
  • یک بطری خالی کوچک شیر یا نوشابه
  • سه عدد نی
  • یک توپ پینگ پنگ
  • یک عدد سوزن ته گرد
  • چسب مایع
  • قیچی یا کاتر
  • منگنه

ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

در این مرحله درب بطری را مانند شکل زیر با استفاده از قیچی سوراخ می کنیم.

ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ ها ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

حال بطری را از محل نشان داده شده برش می زنیم

ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ ها ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

مانند تصویر زیر سه عدد نی را نیز برش می دهیم.

ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ ها ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

در این قسمت طبق شکل زیر با استفاده از سوزن و چسب مایع و منگنه نی ها را به هم و درب و کناره ی بطری وصل می کنیم.

ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

با استفاده از منگنه شکل زیر را سوار می کنیم.

ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

و در آخر توپ پینگ پنگ و ملخک هلیکوپتر را نصب می کنیم.

ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها ساخت یک هلیکوپتر با دورریختنی‌ها

حال شما به راحتی و با استفاده از اشیاء دور ریز، توانستید یک هلیکوپتر زیبا را بسازید.