سیگار یکی از عوامل اصلی برونشیت مزمن

149
سیگار یکی از عوامل اصلی برونشیت مزمن
یکی از معضلات اصلی جامعه استعمال دخانیات است. این پدیده ی مضر و بیماری زا عامل اصلی بسیاری از مشکلات پزشکی و درمانی است. استعمال سیگار شایع ترین عامل شناخته شده‌ای است که با برونشیت مزمن ارتباط دارد.
در حدود ۹۰% از تمامی افراد سیگاری، مبتلاا به این بیماری مزمن می‌باشند.
 سیگار یکی از عوامل اصلی برونشیت مزمن سیگار یکی از عوامل اصلی برونشیت مزمن
برخی از آسیب های مزمن سیگار: 
  • معیوب نمودن حرکات طبیعی مژکهای مجاری تنفسی که در حالت عادی هوای استنشاقی را پاکسازی می‌کنند.
  • مهار کردن فعالیت ماکروفاژهای اپی‌تلیال آلوئولها (alveolus Epithelial Macrophage) که بلعیدن عوامل آلوده کننده و عفونت‌زا را بر عهده دارد.
  • افزایش غدد ترشح کننده موکوس (Mucus) و بدنبال آن افزایش موکوس و ایجاد خلط و همچنین ضخیم شدن لایه مخاطی.