فوریت های لازم، هنگام سوختگی

82

۱) ابتدا به‌ مصدوم‌ کمک‌ کنید تا دراز بکشد. در صورت‌ امکان‌، سعی‌ کنید از تماس‌ ناحیه‌ ای که دچار سوختگی‌ شده با زمین‌ ممانعت‌ به‌عمل‌ آورید.

۲) حداقل‌ به‌ مدت‌ ۱۰ دقیقه‌، (محل‌ سوختگی‌ را با مقدار زیادی‌ از یک‌ مایع‌ خنک‌، خیس‌ کنید.  سپس در اسرع وقت مصدوم‌ را  به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ دهید. و در صورت عدم امکان انتقال، فوری با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید.

۳) خنک‌سازی‌ محل‌ سوختگی‌ را تا زمان‌ تسکین‌ درد، ادامه‌ دهید.

۴) در صورت‌ امکان‌، برای به حداقل رساندن تماس با بدن شخص مسدوم از دستکش‌ یکبار مصرف‌ استفاده نمایید. و حتما قبل‌ از آنکه‌ بافت‌ها شروع‌ به‌ تورم‌ کنند، به‌ آرامی‌ وسایل شخص مسدوم مثل‌ حلقه‌، ساعت‌، کمربند، کفش‌ یا لباس‌های‌ در حال‌ سوختن‌ را خارج‌ کنید. به آرامی و با دقت‌ لباس‌های‌ سوخته‌ شده‌ را از تن‌ خارج‌ کنید (مگر آنکه‌ این‌ لباس‌ها به‌ محل‌ سوختگی‌ چسبیده‌ باشند).

۵) بلافاصله روی‌ محل‌ آسیب‌ دیده‌ را با یک‌ پانسمان‌ استریل‌ بپوشانید تا در برابر عفونت‌ محافظت‌ شود. اگر پانسمان‌ استریل‌ در دسترس‌نبود، از یک‌ باند مثلثی‌ تا شده‌، قسمتی‌ از یک‌ ملحفه‌ یا پلاستیک‌ نازک‌ آشپزخانه‌ (دو دور اول‌ لوله‌ را کنار بگذارید و بقیه‌ را به‌طور طولی‌ روی‌ محل‌ سوختگی‌ قرار دهید) استفاده‌ کنید. می‌توان‌ از کیسه‌ پلاستیکی‌ تمیز برای‌ پوشاندن‌ دست‌ یا پا استفاده‌ کرد؛ این‌ کیسه‌ را به‌ کمک‌ باند یا چسب‌ نواری‌ که‌ روی‌ خود پلاستیک‌ می‌بندید (نه‌ روی‌ پوست‌)، محکم‌ کنید.

۶) جزییات‌ آسیب‌های‌ بدنی فرد مصدوم‌ را جمع‌ آوری‌ و ثبت‌ کنید. علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را به‌طور مرتب‌ کنترل‌ و ثبت‌ کنید.

فوریت های لازم، هنگام سوختگی فوریت های لازم، هنگام سوختگی

به نکات مهم زیر دقت بیشتری داشته باشید:

  • بدن‌ مصدوم‌ را بیش‌ از حد خنک‌ نکنید چون‌ ممکن‌ است‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ را تا سطح‌ خطرناکی‌ پایین‌ بیاورید. این‌ خطر، به‌ ویژه‌ در شیرخواران‌ و سالمندان‌ بیشتر باید مد نظر قرار بگیرد.
  • لباس‌هایی‌ را که‌ به‌ محل‌ سوختگی‌ چسبیده‌اند، خارج‌ نکنید؛ (با این‌ کار) امکان‌ دارد صدمات‌ بیشتری‌ وارد کنید و راه‌ ورود عفونت‌ را به‌ محل‌ سوختگی‌ باز کنید.
  • به‌ محل‌ سوختگی‌ به‌ هیچ‌ وجه دست‌ نزنید. حی زمانی که دستکش در دست دارید.
  • به هیچ‌ وجه سعی در ترکاندن تاول های ناشی از حریق ننمایید.
  • از به‌ کار بردن‌ موادی‌ مثل‌ لوسیون‌، پماد، روغن‌ یا نوارچسب‌ (زخم‌بندی‌) روی‌ محل‌ سوختگی‌، جدا خودداری‌ کنید.