معاشرت با افراد شاد باعث افزایش رضایت از زندگی

140
معاشرت با افراد شاد باعث افزایش رضایت از زندگی

شاید بارها این سئوال برای شما پیش آمده باشد که: چگونه می توان به افزایش رضایتمندی و شادمانی زندگی افزود؟ پاسخ این سئوال به راهکارهای بسیاری ختم می شود که یکی از این راهکارها؛ معاشرت با افراد خوشحال و شاد است.

حتما تا به حال با کسانی برخورد کرده اید که فقط نوع خندیدنشان باعث شادی و حتی خنده ی شما شده است. و یا افرادی که در صحبت هایشان پیام محبت و آرامش را القاء می کنند که شما با تمام وجود این حس قدرت را درک و ضبط نمودید. براساس تحقیقات جدید افسردگی و خوشحالی هردو به شدت مسری هستند و معاشرت با اشخاصی که به هر کدام از این موارد تمایل بیشتری دارند، مستقیما بر روحیات شما تاثیر می گذارد.

معاشرت با افراد شاد باعث افزایش رضایت از زندگی معاشرت با افراد شاد باعث افزایش رضایت از زندگی

شما می توانید با افرادی که دارای نشاط و شادی ذاتی هستند معاشرت نموده و از این منبع شادی به رایگان بهره مند گردید.

کافی است امتحان کنید.