نمک یکی از نیاز های اصلی فعالیت عضلات

58
نمک یکی از نیاز های اصلی فعالیت عضلات

نمک یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت وساز مواد غذایی در بدن، انتقال پیام های عصبی و کارکرد صحیح عضلات را به عهده دارد.

نمک یکی از نیاز های اصلی فعالیت عضلات نمک یکی از نیاز های اصلی فعالیت عضلات

برخی می گویند باید نمک را از برنامه ی روزانه حذف کرد، صحیح نیست زیرا به این ماده به مقدار محدود نیاز است و مصرف متعادل آن بسیار نیز لازم است.

به طور مثال در هنگام اسهال و استفراغ و یا فعالیت شدید بدنی و در هوای گرم با مصرف کمی نمک می توان املاح از دست رفته بدن را جبران کرد.