پروتئین را بیشتر بشناسیم

71
پروتئین را بیشتر بشناسیم
پروتئین (Protein) مواد آلی بزرگ و یکی از انواع درشت‌ملکول‌های زیستی هستند که از زیرواحدهایی به نام «اسید آمینه» ساخته شده‌اند. پروتئین از واژه‌ ی یونانی پروتو (Pro) گرفته شده و به معنای نخست یا اولین است. علت این نام‌گذاری آن است که پروتئین را نخستین و مهم‌ترین بخش حیاتی یک موجود زنده تشخیص داده‌اند.  
پروتئین‌ها مانند زنجیری از یک کلاف سه‌ بعدی تشکیل شده اند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسیدهای آمینه مثل یک زنجیر خطی توسط پیوند پپتیدی (Peptide) میان گروه‌های کربوکسیل (Carboxylic) و آمین مجاور به یکدیگر متصل می‌شوند تا یک پلی پپتید (polypeptide) را به وجود بیاورند.

پروتئین را بیشتر بشناسیم پروتئین را بیشتر بشناسیم

ترتیب اسیدهای آمینه در یک پروتئین توسط ژن مشخص می‌شود. اگرچه کد ژنتیک ۲۰ تا اسید آمینه استاندارد را معرفی می‌کند، در بعضی از اندامگان‌ها (ارگانیسم‌ها) کد ژنتیک شامل سلنوسیستئین (Selenocysteine) و در بعضی از آرکی‌باکتری‌ها (Archaeans) پیرولیزین (Pyrrolysine) می‌باشد. گاهی در پروتئین‌ها دگرگونی به وجود می‌آید: مثلا ممکن است قبل از آنکه پروتئین بتواند به وظایفش عمل کند و یا به عنوان قسمتی از مکانیسم بازرسی نمود نماید. پروتئین‌ها معمولاً به یکدیگر می‌پیوندند تا یک وظیفه‌ای را با یکدیگر انجام دهند که این خود باعث استوار شدن پروتئین می‌شود.

چون ترتیب‌های نامحدودی در توالی و طول زنجیره اسیدهای آمینه‌ در تولید پروتئین‌ها وجود دارد، از این رو انواع بی‌شماری از پروتئین‌ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند. پروتئین‌های درون‌یاخته‌ای در بخشی از یاخته به نام ریبوزوم (ribosome) توسط آران‌ای (RNA) ساخته می‌شوند.