چربی را بیشتر بشناسیم

190
چربی را بیشتر بشناسیم

به طیف وسیعی از ترکیبات آلی که در بسیاری از مواد مغذی روزمره همانند: گوشت، زرده ی تخم‌مرغ، فرآورده‌های لبنی، و روغن‌ها به‌طور طبیعی یافت می‌شوند چربی می گویند. چربی‌ها معمولاً از ترکیباتی به نام وپروپان تری ال – اسید چرب (Fatty acid) تشکیل گردیده اند، و به طور معمول در آب (به‌دلیل خواص غیرقطبی خود) نامحلولند.

 اغلب چربی‌های خون به شکل تری‌گلیسرید (triglyceride) کلسترول (حلقوی) و لیپوپروتئین (Lipoprotein) دیده می‌شوند. چربی یک منبع ذخیره ی انرژی است. یک واحد چربی بیش از دوبرابر پروتئین و نشاسته ی هم‌ وزن خود انرژی دارد. انسان چربی گیاهی موردنیاز خود را به طور عمده از دانه و میوه ی گیاهان، که منبع ذخیره ی چربی‌ها هستند، تأمین می‌کند.

چربی را بیشتر بشناسیم چربی را بیشتر بشناسیم

چربی‌های ساختاریافته (structured lipids) نوعی از چربی هستند که به‌صورت سنتتیک (Synthetic) ساخته می‌شوند. هدف از تولید این نوع چربی، تولید تری آسیل گلیسرول‌هایی (tri glyceride) است که در ساختار شیمیایی آنها گلیسرول (Glycerin)‌ به یک یا دو اسید چرب متوسط‌ زنجیر و یک اسید چرب امگا ۳ (Omega-3 fatty acids) یا امگا ۶ (Omega-6) متصل شده‌است. در نتیجه، جذب این نوع چربی خیلی سریع‌تر از جذب چربی‌های معمول است که دارای یک گلیسرول و سه اسید چرب بلند زنجیر هستند. تحقیقات نشان داده‌است که چربی‌های ساختاریافته موجب عملکردسیستم ایمنی و بهبود عملکرد ورزشکاران می‌شود.

چربی را بیشتر بشناسیم چربی را بیشتر بشناسیم

تفاوت چربی غذایی و چربی بدن

  • چربی غذایی

به نوعی از چربی گفته می‌شود که شما از با تغذیه ی گیاهان یا دیگر مواد غذایی تامین می کنید مانند:‌ انواع سُس و… .

  • چربی بدن

به آن چربی‌ای گفته می‌شود که توسط بدن شما ساخته می‌شود مانند اسید های چرب و… .

چربی غذایی لزوماً به چربی بدن تبدیل نمی‌شود. روشی که بدن، چربی (steructer) ساختاریافته را می‌سازد به‌شدت پیچیده است، و شامل صدها واکنش شیمیایی متفاوت و استفاده از تعداد فراوانی عناصر غذایی است. به همین دلیل است که تأثیر خوردن چربی غذایی بر سلامت می‌تواند تا حد بسیار زیادی متفاوت از پیامدهای داشتن مقدار زیادی چربی در بدن باشد.