چند معمای جالب و سرگرم کننده

281
چند معمای جالب و سرگرم کننده

چند معمای جالب و سرگرم کننده

برای حل معما به تمرکز و فرصت برای فکر کردن نیاز داریم، این دو کار بسیار به کارکرد مغز کمک می کند و عضلات مغز را تقویت می نماید، جالب است بدانید برخی از پزشکان حل کردن معما و یا جدول را یکی از راه های جلوگیری از آلزایمر می دانند.

معما یکی از سرگرمی های خوب به شمار میاد که در عین سالم بودن به کارکرد مغز بسیار کمک میکند.

حل کردن معما بسیار لذت بخش است و می توان این سرگرمی را در مواقعی که دور هم جمع هستیم انجام دهیم که دیگران را نیز در این لذت سهیم کنیم.

معما یکی از سرگرمی های خوب به شمار میاد که در عین سالم بودن به کارکرد مغز بسیار کمک میکند.

حل کردن معما بسیار لذت بخش است و می توان این سرگرمی را در مواقعی که دور هم جمع هستیم انجام دهیم که دیگران را نیز در این لذت سهیم کنیم.

برای حل معما به تمرکز و فرصت برای فکر کردن نیاز داریم، این دو کار بسیار به کارکرد مغز کمک می کند و عضلات مغز را تقویت می نماید، جالب است بدانید برخی از پزشکان حل کردن معما و یا جدول را یکی از راه های جلوگیری از آلزایمر می دانند.

چند معمای جالب و سرگرم کننده چند معمای جالب و سرگرم کننده

پس سعی کنید بدون تقلب و دیدن پاسخ ها به حل معما ها بپردازید و از این طریق ذهن خود را به چالش بکشید

برای دیدن پاسخ بر روی سوال کلیک کنید

معمای شماره یک

یک اختراع قدیمی که با اون میشه اونطرفه دیوار و دید؟

جواب:

پنجره

معمای شماره دو

اون چیه که یه گوشه نشسته اما به تمام نقاط دنیا سفر می کنه؟

جواب:

تمبر

معمای شماره سه

دو تا دوست با هم شام می‌خوردند بعد از تمام کردن شام نوشیدنی خنک سفارش دادند، یک از آن‌ها به سرعت نوشیدنی را تمام کرد به طوریکه پنح عدد نوشیدنی را سریع نوشید. در حالیکه دوست دیگر در حال نوشیدن اولین نوشیدنی خود بود.
بعد از چند دقیقه، دوستی که یک نوشیدنی خورده میمیره در حالیکه دوست دیگر زنده می‌ماند، همه نوشیدنی‌ها سمی بودن، چطور ممکنه؟

جواب:

سم داخل یخ‌ها بوده، اونیکه نوشیدنی را آرامترخورده یخ داخل نوشیدنیش آب شده و تمام سم وارد نوشیدنی شده

معمای شماره چهار

یک کلمه پنج حرفی که با اضافه کردن دو حرف کوتاه‌تر میشه؟

جواب:

خود کلمه ``کوتاه`` که با اضافه کردن دو حرف ``تر`` کوتاه تر میشه

معمای شماره پنج

اون چیه که وقتی لازمش دارن میندازنش دور و وقتی کارشون تموم میشه برش می‌گردونن سر جاش؟

جواب:

لنگر کشتی